english
HomeVýstavyTiskové zprávyTisková zpráva k výstavě Vdovy S / SEKAL / SLAVÍK / SÝKORA

Tiskové zprávy

Tisková zpráva k výstavě Vdovy S / SEKAL / SLAVÍK / SÝKORA

27. 11. 2017 - GMU

Vdovy S / SEKAL / SLAVÍK / SÝKORA

7. prosince 2017 – 11. února 2018

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Duňa Slavíková, autorka výstavy. V hudebním programu vystoupí klavírista Jan Bartoš.

Na výstavě Vdovy S v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se setkáváme s díly tří umělců, Zbyňka Sekala, Otakara Slavíka a Zdeňka Sýkory. Díla těchto autorů jsou tentokrát představována jejich životními partnerkami, jejich vdovami. Jak je ve světě umění běžné, je autorovo dílo prezentováno s každým kurátorem jinak, odlišným výběrem, jinými náhledy, reflexemi a způsoby instalace, jako různé příběhy s roztroušenými figurami, které jsou poskládány dohromady s odlišnými záměry a strategiemi. Autorka výstavy Duňa Slavíková požádala o spolupráci na výstavě své dvě přítelkyně, Lenku Sýkorovou a Christine Sekalovou. Autorky se zde nesnaží prosazovat proti běžným uměleckým praktikám. Výstava je pojímána jako jejich individuální zamyšlení, které by mohlo diváka vést k hlubšímu pochopení vystavených děl. Zároveň je ovšem i snahou o otevření nových perspektiv.

Christine Sekalová, citlivá partnerka introvertního umělce, která v pro něj cizí zemi zásadním způsobem podpořila jeho existenci a tvorbu, se v intimním výběru Sekalových děl soustřeďuje jak na důležité biografické aspekty umělcovy osobnosti, tak i na dialog vzájemného vztahu.

Lenka Sýkorová, umělkyně, kurátorka, editorka a vydavatelka, je partnerkou, spolupracovnicí a v neposlední řadě spoluautorkou Zdeňka Sýkory. Od smrti Zdeňka Sýkory pečuje neúnavně o upevnění jeho odkazu v kulturním povědomí. Její téma směřuje do budoucnosti. Koncept Muzea Sýkorových děl, z nichž v Roudnici prezentuje dvě stěžejní, je jedním z dalších úkolů, které si Lenka Sýkorová vytyčila.

Historička umění Duňa Slavíková se zabývá úvahou o složitém vztahu Otakara Slavíka k vlastnímu dílu. Pro malířovo okolí bylo nepochopitelné, z jakého důvodu stále ničil svá nejlepší díla, často i po uplynutí několika desetiletí od vzniku. Neustálý boj s obrazy byl charakteristickým pro Slavíkovu velikou urputnost.


Výstava Vdovy S není pokusem o novou autorskou skupinu. Osobní interpretací ovšem vzniká vzájemný diskurs mezi autorkami, jenž se prolíná se společnou snahou o sdílení této interpretace s divákem.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 7. 12. 2017 do 11. 2. 2018, úterý – neděle 10.00–17.00.

Autorka výstavy: Duňa Slavíková Kurátor za GMU v Roudnici nad Labem: Alena Potůčková

Výstavu doprovodí katalog s texty Duni Slavíkové a Lenky Sýkorové a barevnými reprodukcemi.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík