english
HomeVýstavyArchivRýsovaný svět / Konstruktivní tendence šedesátých let

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Výstavy

img

Rýsovaný svět / Konstruktivní tendence šedesátých let

z cyklu: Směry styly tendenceikona

11. dubna - 2. června 2013

Ve vývoji českého výtvarného umění šedesátých let zaujímá pozici zásadního významu jev označovaný dobovým názvem konstruktivní tendence. Pojetí uměleckého díla založené na racionálním rozvrhu geometrických útvarů se stalo protiváhou subjektivismu a vypjaté emocionalitě informelu. Důraz na autonomii výtvarného díla prosazovaný v této umělecké linii napomáhal emancipaci umění od ideologie.

Přijetí geometrického umění však provázely i výhrady estetické povahy ze strany umělců a teoretiků preferujících literární významy výtvarného umění. Proto se často paradoxně dostalo českému geometrickému umění uznání dříve v zahraničí než na domácí půdě. Konstruktivní tendence tvoří základ volné neoavantgardní koncepce umění, pojmenované v roce 1968 termínem Nová citlivost. Institucionální základnou geometrického umění se stala skupina Křižovatka, ale autoři řadící se k této linii byli členy i dalších seskupení, popřípadě zůstávali mimo jejich rámec.

Teoretickou a kritickou reflexí se zabývali především Jiří Padrta, Josef Hlaváček a Jan Sekera, později také Jiří Valoch. S výjimkou předčasně zesnulého Jiřího Padrty se k tematice konstruktivních tendencí šedesátých let vraceli i po roce 1989 v monografických pohledech na dílo jednotlivých umělců a v přehledových studiích.

Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se soustředí na jádro geometrického umění šedesátých let. V tomto výběru budou zastoupeny klíčové osobnosti: Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Radoslav Kratina, Hugo Demartini, Karel Malich a Jan Kubíček. Kolekce vybraná z veřejných a soukromých sbírek představí inovace, které přineslo geometrické tvarosloví do českého umění, a individuální přínos jednotlivců. Ambicí výstavy je ve zhuštěné podobě shrnout charakter této tendence a ověřit její interpretaci v dějinách českého moderního umění.

Poslechněte si rozhovor Karla Oujezdského s autorem výstavy Mgr. Zbyňkem Sedláčkem v Českém rozhlasu na stanici Vltava v pořadu Mozaika:
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/rysovany-svet-konstruktivni-tendence-sedesatych-let--1201132

Autor:

Zbyněk Sedláček

Kurátor:

Miroslav Divina, GMU: divina@galerieroudnice.cz, tel.: 416 837 301

Pořadatel:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Doprovodný program:

Zdeněk Sýkora / Život a dílo
Komentovaná prohlídka výstavy Rýsovaný svět

Tisková zpráva:

Rýsovaný svět / Konstruktivní tendence šedesátých let

Pozvánka:

ke stažení

Galerijní animace
k výstavě:

zobrazit

fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík