english
HomeVýstavyArchivMojmír Preclík / Richard Homola

Výstavy

img

Mojmír Preclík / Richard Homola

4. prosince 2008 - 25. ledna 2009

Mojmír Preclík - Richard Homola. Pod tímto názvem se skrývá ojedinělý projekt, založený na pomyslném setkání dvou umělců, kteří tvořili ve zcela odlišných disciplínách a náležejí do různých generačních souvislostí. Navíc se nikdy nesetkali. Přesto lze dialog mezi sochařem Preclíkem (1931 - 2001) a fotografem Homolou (1966) označit za niterný, důvěrný, až osudový.

Iniciátorem setkání a autorem projektu je Jan Kříž. Působivý koncept výstavy, umocněný zaklenutou prostorou galerie, v níž soubor sochařských stél nabývá síly antického chóru, dal vyznít patosu a mravnímu poselství závěrečné kapitoly Preclíkova díla z  osmdesátých až devadesátých let, které k nám promlouvá tradiční řečí figurativního sochařství. Oproštěné lidské torzo v gestech vzdoru i pokory se odvolává k antické i křesťanské tradici. Obecné sdělení o „věčné" situaci člověka, které se přiřazuje do širších souvislostí existenciálně zaměřené figurace Preclíkových vrstevníků, jako například sester Válových, Olbrama Zoubka či Zdeňka Palcra, v sobě skrývá emotivitu značné intenzity.

Roudnická výstava nepochybně přispívá k znovuobjevení umělce dosud nedoceněných kvalit i k jeho vřazení do nově naznačeného kontextu uměleckého vývoje. Vyznění výstavy, které se nese v efektní, střídmé škále bílých, šedých, hnědých a černých tónů, umocňuje druhá strana dialogu, kterou reprezentují černobílé fotografie Richarda Homoly. Fotograf sleduje stopy sochařova života a umělecké tvorby v jeho postupně opouštěném útočišti v Kryštofově Údolí v severních Čechách. Okem kamery, v záměrně tradičním, oproštěném duchu, tak trochu „po sudkovsku", zachycuje dům, zasazený do přírodního prostředí s potokem, lopuším a švestkovým sadem, o nichž sochař skládal svá čtyřverší „hrajku" v duchu tradiční japonské poezie. Fotograf pátrá po stopách lidské existence v pološeru skrytých zákoutí starého domu a uchovává tak proti proudu času paměť tohoto místa. S neobyčejným citem tak vlastně vytváří - jak příznačně zmínil autor výstavy - jakési virtuální sochařovo muzeum. Je zřejmé, že jen zřídka může dojít v takové časové prodlevě k navázání pevných uměleckých pout. V elegantní roudnické instalaci výstavy, která ctí klasické zákony symetrie a uměřenosti, jsme nepochybně takového vzácného jevu svědky.

                                                                                                                      Alena Potůčková

 
Chechtá se stařík
škádlivý potok
lechtá
můstek z kamene

Mojmír Preclík / Hrajku z švestkového hájku

Autor:

Jan Kříž

Kurátor:

Alena Potůčková, GMU. Kontakt: + 420 728 229 298; potuckova@galerieroudnice.cz

Pořadatel:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Doprovodný program:

Koncert Stamicova kvarteta 2008

Pozvánka:

ke stažení

fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík