english
HomeVýstavyArchivJiří Brodský / Restaurátorské práce / Restaurátorské inspirace

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Výstavy

img

Jiří Brodský / Restaurátorské práce / Restaurátorské inspirace

z cyklu: Genius Lociikona

21. dubna - 5. června 2016

Roudnická galerie se již od počátku své novodobé existence, zahájené v roce 1965 v modernisticky rekonstruované budově barokní jízdárny lobkowiczkého zámku, důsledně věnuje tématu restaurátorské práce. Do této linie, demonstrující úzkou vazbu mezi volným uměním a péčí o kulturní dědictví, náleží výstava k životnímu jubileu dlouholetého spolupracovníka galerie Jiřího Brodského (*1941).

Jeden z nejžádanějších českých restaurátorů absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v oboru malba u profesorů Jiřího Horníka a Vladimíra Sychry a restaurování u Bohuslava Slánského v roce 1966. Zabývá se obrazy i nástěnnými malbami. Patří mezi naše nejuznávanější autority zejména v oblasti restaurování barokní a středověké malby. O špičkových kvalitách jeho práce svědčí i to, že mu Národní galerie v Praze opakovaně svěřila do péče obrazy Petra Paula Rubense, Petra Brandla či Michaela Willmanna. Jeho rukama prošla řada vynikajících obrazů Karla Škréty, Jana Kryštofa Lišky, Franze Antona Maulbertsche či Václava Vavřince Reinera. Restauroval také fresky v románském kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi a nástěnné malby na Karlštejně.

Jiří Brodský je oddán své profesi se vším, co k jejímu poslání náleží, včetně etického rozměru práce s uměleckým dědictvím. Myslí na kontinuitu dějinného procesu, na zakotvení uměleckého díla do širších historických souvislostí a do kontextu místa. Nezajímají jej jen technologické otázky, které jsou samozřejmou a podstatnou složkou tohoto specifického vědecko-uměleckého oboru. Jeho základem je pochopení smyslu díla, kterému se navrací život ve všech souvislostech, včetně aktualizace v rámci dnešní společnosti. Výstava nám umožní nahlédnout do „kuchyně“ restaurátorské práce, ale přiblíží také volnou tvorbu autora, který se nechal inspirovat postupy mistrů gotiky i baroka.


Atraktivní prezentaci restaurátorských prací Jiřího Brodského a Petra Bareše divákům nabídla výstava významného díla pozdního středověku – Pašijového cyklu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, která se v galerii uskutečnila od 16. prosince 2010 do 6. února 2011.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík