english
HomeVýstavyArchivJan Křížek / Síla znaku

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Výstavy

img
Jan Křížek Bez názvu 1957-1958

Jan Křížek / Síla znaku

z cyklu: Pohledy do sbírekikona

26. dubna - 10. června 2012

26. dubna v 17 hodin bude v předsálí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem v rámci cyklu Pohledy do sbírek zahájena komorní výstava Jan Křížek / Síla znaku.
Úvodní slovo pronese Magdalena Deverová, kurátorka sbírky kresby, grafiky a užitého umění GMU v Roudnici nad Labem.
V hudebním programu přednese paní Zora Křičková klavírní skladby Josefa Suka.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 27. dubna do 10. června 2012, denně od 10.00-12.00, 13.00-17.00 s výjimkou pondělí.
Projekt si klade za cíl představit početný konvolut kreseb a dvou plastik českého sochaře, malíře, grafika a kreslíře činného od roku 1947 ve Francii, který věnovala roudnické galerii umělcova žena, paní Jiřina Křížková.

Díky velkorysosti paní Jiřiny Křížkové, jedné z mnoha donátorek a donátorů Galerie moderního umění, se od roku 2000 ve sbírkách galerie nachází konvolut tří desítek kreseb Jana Křížka. Jde o středně velké nebo rozměrově velmi malé kresby barevným inkoustem, tuší nebo akvarelovými barvami na papíře, které vznikly nejspíše v období čtyřicátých a padesátých let 20. století. Autor v nich živelně zúročil svou fascinaci archaickým a mimoevropským uměním a uměním přírodních národů.

Malíř a sochař Jan Křížek (1919–1985), rodák od Loun, se v roce 1947 usadil ve Francii, odkud se už nikdy nevrátil. V nové vlasti se úspěšně začlenil do poválečného proudu art brut, který souzněl s jeho návraty ke kořenům lidské kultury. Ve Francii měl několik samostatných výstav, byl oceňován svými francouzskými souputníky i soudobou kritikou. Počátkem šedesátých let se však rozhodl umělecké tvorby zcela zanechat.

Dílo Jana Křížka bylo v Čechách dlouhou dobu téměř neznámé. Teprve v posledních letech, a před začátkem nového milénia se o to zasloužila i Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, se jeho mimořádnému dílu začala věnovat náležitá pozornost.

Rozhovor o výstavě s Mgr. Magdalenou Deverovou v pořadu Mozaika Českého rozhlasu 3 - Vltava http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1052987

Autor:

Magdalena Deverová, GMU. Kontakt: + 420 602 493 983, deverova@galerieroudnice.cz

Kurátor:

Magdalena Deverová, GMU. Kontakt: + 420 602 493 983, deverova@galerieroudnice.cz

Katalog:

Jan Křížek / Síla znaku

Pořadatel:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Doprovodný program:

Filmový večer / Jan Křížek, sochy a včely

Tisková zpráva:

Jan Křížek / Síla znaku

Pozvánka:

ke stažení

fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík