Nová skupina

1922-1924

Nová skupina vznikla roku 1922 převážně z členů Devětsilu, kteří se zúčastnili I. jarní výstavy.

Členové: A. Hoffmeister, F. Muzika, J. Jiříkovský, B. Piskač, B. Stefan, L. Süss, K. Vaněk, A. Wachsman, J. Lauda.

První oznámení o Nové skupině a její připravované výstavě bylo ve 4. čísle časopisu „Kmen" (1922).

Skupina vystavovala pouze jednou, v dubnu-květnu 1923, a svou činnost ukončila v roce 1924.

Výstavy:

II. jarní výstava 1923 Adolfa Hoffmeistera - Josefa Jiříkovského - Jana Laudy - Františka Muziky - Bedřicha Piskače - Bedřicha Stefana - Ladislava Süsse - Karla Vaňka - Aloise Wachsmana. Praha, Mánes, duben-květen 1923.